Ji Bolin, ehru

Hometown: Beijing, China

Meet Ji

Ji Bolin appeared on Show 259, recorded in July 2012, at age 13.

Listen to Ji

Show 259, Beijing, China
“Sunshine on Taxkorgan” by Chen Gang

More on Ji